psycholog-psychiatra_orig
pexels-photo-5699456-1-e1620756271550
previous arrow
next arrow

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek - 10:00 - 18:00 Sobota - 10:00 -14:00 Niedziela - Nieczynne

Pomoc na najwyższym poziomie

Zaangażowanie, opieka, wsparcie - Zadzwoń do nas

Adres

Ul. Gdańska 66 83-330 Żukowo - Zapraszamy do naszego biura w Żukowie ul. Gdańska 66

Oferta dla Dzieci

Badania diagnostyczne

diagnoza funkcjonalna dziecka

diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej

diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii, dysleksji)

diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia)

diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

diagnoza nadpobudliwości i zaburzeń zachowania

diagnoza inteligencji

diagnoza osobowości

Wydajemy opinie honorowane przez wszystkie placówki oświatowe.

Terapia i konsultacja

psychoterapia dzieci i ich rodzin

terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce

konsultacje dla osób przeżywających trudności wieku dorastania

konsultacje problemów wychowawczych

konsultacje indywidualne dla młodzieży oraz osób dorosłych, pragnących skonsultować się psychologiem w ważnej dla siebie kwestii

logopedyczna terapia wad wymowy i zaburzeń komunikacji


Warsztaty dla uczniów

1„Co to jest pamięć – techniki uczenia się i zapamiętywania” klas VI oraz I­III gimnazjum.
Warsztat obejmuje 2 spotkania po 3 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów

Cel warsztatów:

poznanie zasad działania ludzkiej pamięci

poznanie technik uczenia się i zapamiętywania,

praktyczny trening wybranych mnemotechnik

2.„Bezpieczna klasa”

Warsztat obejmuje 1 spotkanie trwające 3 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów klas IV,­VI oraz I­III gimnazjum.

Cel warsztatów:

dostarczenie dzieciom i nauczycielom obserwującym warsztaty wiadomości o dręczeniu (słownym, fizycznym, społecznym) w szkole

uświadomienie uczniom ról, jakie odgrywają wobec siebie

praktyczny trening bycia w roli ofiary – agresora

stworzenie warunków do wygenerowania uczucia empatii w stosunku do uczestników typowej sytuacji dręczenia

stworzenie warunków do wypraktykowania zmodyfikowanej strategii zachowania

3.„Tolerancja. O wzajemnym poszanowaniu”

Warsztat obejmuje 1 spotkanie trwające 3 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i klas I – III gimnazjum.

Cel warsztatów:

wzmocnienie indywidualności i podnoszenie samooceny

zachęta do pozytywnego myślenia na temat różnic pomiędzy ludźmi

uwrażliwienie na poszanowanie godności drugiego człowieka

uświadomienie uczniom, że istnieją podobieństwa między dziećmi całego świata.

4.Zajęcia integracyjne

Warsztat obejmuje 1 spotkanie trwające 3 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Cel warsztatów:

wzajemne poznanie się uczniów, integracja zespołu

pobudzenie procesu tworzenia relacji w klasie opartych na sympatii i wzajemnym poszanowaniu

5.Prawa Człowieka

Warsztat obejmuje 1 spotkanie 3 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów klas VI SP oraz uczniów klas I­III gimnazjum.

Cel warsztatów:

wyposażenie uczniów w znajomość podstawowych Praw Człowieka oraz nabycie umiejętności przestrzegania Praw Człowieka w życiu codziennym

6.Profilaktyka uzależnień

Warsztat obejmuje 4 spotkania trwające po 2 godziny lekcyjne. Jest adresowany do uczniów gimnazjum.

Cel warsztatów:

wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi

pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych

7.„Wszystko co dzieci chciałby wiedzieć o seksie, ale wstydzą się zapytać”

Czego możesz się dowiedzieć na szkoleniu:

jak i kiedy zacząć rozmowę z dzieckiem o seksie i jego rozwoju psychoseksualnym.

o czym warto pamiętać podczas rozmowy z dzieckiem o tych sprawach.

specyfika rozwoju seksualnego właściwa dla wieku dziecka

co mówić, co przemilczeć

jak pomóc dziecku w zrozumieniu sfery seksualnej.

„Propozycja zajęć warsztatowych dla rodziców i wychowawców”

„Szkoła kompetencji społecznych” Zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli.

Program zbudowany jest w oparciu o książkę J. Sakowskiej pod w/w tytułem (1999), a ta z kolei o scenariusze książek z cyklu Wychowanie bez porażek T. Gordona (1991) i A. Faber, E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Osoba prowadząca wykorzystuje tu również własne umiejętności w pracy wychowawczej zdobywane na licznych kursach i szkoleniach, oraz wiedzę praktyczną, która zdobywa jako pedagog i matka. Propozycje zawarte w treściach zajęć mają zachęcić rodziców i wychowawców do rezygnacji z „przymusu wychowania” na rzecz rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich. W trakcie zajęć chodzi o to, aby uczyć rodziców i wychowawców i wskazywać kierunek praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.

Tematyka zajęć:

rozwijanie umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich

terytorium psychologiczne. Trudności w wyznaczaniu i chronieniu własnych granic

emocje i uczucia. Jak pomóc rozpoznać i określić przeżycia emocjonalne?

zachęcanie dziecka do współpracy

sposoby rozwiązywania konfliktów

funkcja kary w wychowaniu

wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról

zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży

skuteczna pochwała i zachęta

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (8 – 10 spotkań po 2 godziny każde). Uczestnicy otrzymują materiały – najważniejsze informacje po zrealizowaniu każdego tematu. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 15 osób. Nie ma tu znaczenia wiek i liczba dzieci w rodzinie, ani też poziom wykształcenia rodziców.

„Propozycje rad szkoleniowych dla nauczycieli”

dziecko z ADHD – problematyka, metody pracy

dysleksja – jak rozpoznać i jak pomagać uczniowi ze specyficznymi trudnościami w nauce

stres w pracy – warsztat z elementami technik relaksacyjnych

efektywna komunikacja w zespole

komunikacja z trudnym rodzicem

dostosowywanie wymagań programowych do stwierdzonych dysfunkcji

problematyka depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Dziecko Zdolne

wybrane zagadnienia z tematyki Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży

podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Istnieje możliwość przygotowania szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb nauczycieli.

Prelekcje dla rodziców:

do czego wychowujemy dzieci

jak motywować dziecko do nauki

uzależnienie od komputera

Oferta dla dorosłych

„Badania osób posiadających lub ubiegających się o posiadanie broni”

W Gdańsku prowadzimy badania  lekarskie  i  psychologiczne  dla  osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (badania na broń). Oferujemy Państwu możliwość kompleksowego wykonania badań lekarskich i psychologicznych oraz jednocześnie wystawienie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

UWAGA!
Aby wykonać badania lekarskie i psychologiczne konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
Tel. 603 863 526

„Badania kandydatów na stanowisko kuratora, sędziego, prokuratora”

„Badania pracowników ochrony osób i mienia”

„Badania osób ubiegających się o licencję detektywa lub przedłużających licencję detektywa”