Oferta usług psychologa dla dzieci i młodzieży

oraz rodziców i wychowawców

Badania diagnostyczne
Terapia i konsultacje
Warsztaty dla uczniów
Propozycja zajęć warsztatowych dla rodziców i wychowawców
Propozycje rad szkoleniowych dla nauczycieli

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.