Diagnoza dzieci i młodzieży oraz diagnoza dorosłych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Dla przedszkolaków

  • diagnoza rozwoju umysłowego oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
  • diagnoza funkcjonalna dziecka
  • ocena ryzyka dysleksji
  • indywidualne zajęcia dla dzieci z ryzykiem dysleksji
  • indywidualne zajęcia dla dzieci z opźnionym rozwojem mowy
  • terapia logopedyczna

Dla uczniów